Tematy paneli dyskusyjnych

W czasie spotkania odbędą się dyskusje panelowe, które w tym roku poświęcone będą:

  •   problemom opieki paliatywnej w wybranych województwach,
  •   opioidofobii,
  •   farmakoterapii bólu u chorych na nowotwór w praktyce klinicznej, pielęgnowaniu pacjenta ze zmianami skórnymi,
  •   zastosowaniu prokinetyków w leczeniu pacjentów objętych opieką paliatywną,
  •   podskórnej infuzja leków i płynów,
  •   modelowi opieki duchowej w polskich hospicjach.