Program Forum Medycyny Paliatywnej

PIĄTEK 17.11.2017

8.00–9.00

Rejestracja uczestników

9.00–9.15

Powitanie i otwarcie konferencji

9.15–10.30

Sesja I. Problemy opieki paliatywnej w wybranych województwach
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr Wiesława Pokropska

zaproszeni konsultanci wojewódzcy (dr n. med. Anna Orońska, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr Dorota Kaźmierczak,
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska, dr Magdalena Kwiatkowska, dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska,
dr n. med. Piotr Jakubów, dr Mariusz Sałamacha)

10.30–11.00

Wykład plenarny – Zaburzenia psychiczne u osób z chorobami somatycznymi i OUN

prof. dr hab. med. Tadeusz Parnowski

11.00–12.00

Sesja II. Opioidofobia – dialog między pacjentem, lekarzem i farmaceutą

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
oraz zaproszeni goście:
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Jacek Gugulski – przedstawiciel środowiska pacjentów Obywatelskie Porozumienie na rzecz Medycyny Paliatywnej

12.00–12.30

Przerwa

12.30–14.15

Sesja III. Kierunki rozwoju, sposoby finansowania i wyzwania opieki paliatywnej – prowadzenie: red. Iwona Schymalla

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr Wiesława Pokropska, przedstawiciele środowiska opieki paliatywnej
oraz zaproszeni goście: przedstawiciele MZ, NFZ, pacjenci

Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce w 2017 roku
Zmiany prawne mające wpływ na opiekę paliatywną

Kwalifikacja do opieki paliatywnej – czy jesteśmy gotowi na kwalifikację zgodnie z definicją opieki paliatywnej?
Przedstawienie wyników uzyskanych z badania pilotażowego kart kwalifikacji – kto jest kierowany do naszej opieki?
Jaka jest częstość stanów nagłych i objawów w chwili obejmowania opieką?

Finansowanie opieki paliatywnej:
Sprawozdanie z wprowadzenia nowych taryf – podwyżka i co dalej?
Procedury do sumowania na wybranych przykładach

Wyzwania opieki pielęgniarskiej

14.15–15.00

Lunch

15.00–15.50

Wykłady sponsorowane

15.00–15.25

Tapentadol w leczeniu przewlekłego bólu związanego z nowotworem

– dr n. med. Tomasz Dzierżanowski / wykład sponsorowany Stada

15.25–15.50

Indywidualizacja leczenia bólu w praktyce

– dr n. med. Aleksandra Modlińska / wykład sponsorowany Teva

15.50–17.00

Sesja IV. Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwór w praktyce klinicznej

Zagadnienia zostaną przedstawione na podstawie konkretnych sytuacji klinicznych: ból trudny do leczenia, możliwości zastosowania technik inwazyjnego leczenia bólu, czy powinniśmy obawiać się uzależnienia od leków opioidowych?

prof. dr hab. Krystyna de Walden–Gałuszko,
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz,
dr n. med. Elwira Góraj,
dr n. med. Adrianna Pędzik-Pigłowska.

17.00–17.30

Przerwa

17.30–19.00

Sesja V. Pielęgnowanie pacjenta ze zmianami skórnymi

mgr Bożena Łukaszek – Świąd skóry – bagatelizowany problem?
dr n. med. Wiesława Piotrowska – Przetoki u chorych na nowotwory – studium przypadków.
dr n. med. Marcin Wiśniewski – Popromienne zapalenie skóry – zasady postępowania.
dr n. o zdrowiu Agata Panas – Profilaktyka i pielęgnacja dziecka ze zmianami skórnymi w opiece paliatywnej.

19.00

Zakończenie

 

 

17.30–19.00

Zebranie Zarządu PTMP otwarte dla członków towarzystwa

20.00

Kolacja

SOBOTA 18.11.2017

9.00–10.00

Sesja VI. Leczenie objawów innych niż ból – prokinetyki w leczeniu pacjentów objętych opieką paliatywną

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski,
prof. dr hab. n. med. Jarosław Drobnik

10.00–10.30

Wykład plenarny – Trudne rozmowy z chorymi u kresu życia

prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

10.30–11.15

Wykłady sponsorowane

10.30– 10.50

O czym warto pamiętać, decydując o sposobie leczenia bólu przebijającego?

– dr n. med. Tomasz Dzierżanowski / wykład sponsorowany Angelini

10.50–11.10

Praktyczne wskazówki postępowania w zaostrzeniach bólu przewlekłego w oparciu o analizę przypadków
dr n.med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz / wykład sponsorowany Molteni

11.15–11.50

Przerwa

11.50–13.00

Sesja VII. Podskórna infuzja leków i płynów

dr hab. n. med. Wojciech Leppert, dr n. med. Marcin Janecki, dr Dorota Kaźmierczak, dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska

Wskazania do podskórnej infuzji leków
Ciągła podskórna infuzja leków czy podawanie frakcjonowane?
Mieszanka jednoskładnikowa czy dwu- lub trzyskładnikowa? (stabilność i zgodność podawanych leków)
Bezpieczeństwo stosowania drogi podskórnej

13.00–14.30

Sesja VIII. Problemy etyczne i duchowe w medycynie paliatywnej – Sesja Forum Hospicjów Polskich

Model opieki duchowej w polskich hospicjach

Jolanta Stokłosa PhD – Prezes Forum Hospicjów Polskich;
Ks. Władysław Duda – Dyrektor Archidiecezjalnego Zespołu Opieki Paliatywnej w Warszawie, Kapelan Forum Hospicjów Polskich, Duszpasterz Służby Zdrowia Archidiecezji Warszawskiej;
dr med. Anna Byrczek – Prezes Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej

14.30–15.00

Dyskusja

15.00

Zakończenie konferencji

Program może ulec zmianom.

 

Uczestnicy otrzymują 12 punktów edukacyjnych potwierdzonych certyfikatem