Opłaty rejestracyjne


  do 10.10.2017 od 11.10.2017
Uczestnik 500 zł 550 zł
Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej lub Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej 480 zł 520 zł

Podane ceny zawierają podatek VAT. O wysokości opłaty decyduje data wpłaty na konto organizatora, a nie data rejestracji uczestnictwa.

Wpłaty należy dokonać (w wysokości zgodnej z danymi w tabeli powyżej) na konto organizatora:

Nazwa odbiorcy Karpeno Karolina Pokorowska
ul. Leszno 8/47, 01-192 WARSZAWA
Nazwa banku ALIOR Centrala Warszawa ul.Łopuszańska 38D
Nr rachunku 90 2490 0005 0000 4530 4651 7431
Tytuł przelewu imię i nazwisko uczestnika oraz hasło FORUM2017

 

Pakiet konferencyjny obejmuje:

 

  • Udział we wszystkich sesjach oraz warsztatach
  • Szczegółowy program
  • Certyfikat ukończenia szkolenia

 

Przejdź do formularza rejestracyjnego

 

Pobierz regulamin uczestnictwa