Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury

Faktura zostanie wystawiona w terminie do 7 dni po zaksięgowaniu płatności

Zgłoszenie większej liczby uczestników
Przesyłając formularz zgłoszenia online wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach organizacyjnych i marketingowych przez KARPENO z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-192 przy ul. Leszno 8/47. Jednocześnie oświadczam iż posiadam informacje, że przysługuje mi prawo wglądu i możliwość poprawienia oraz usunięcia moich danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883). Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz.U Nr 144, poz. 1204.

* Pole obowiązkowe