Wykładowcy

Dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej; kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Oddziału Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie; laureatka XV edycji konkursu „Sukces roku w ochronie zdrowia – Liderzy medycyny 2015” w kategorii lider roku w ochronie zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa

 

Wykładowcy

Dr Wiesława Pokropska
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej; dyrektor Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak
 

Mgr Izabela Kaptacz
Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej; specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej; wykładowca w Zakładzie Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 

Dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa małopolskiego; kierownik Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; p.o kierownika Kliniki Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 

Dr n. med. Piotr Jakubów
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa podlaskiego; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 

Dr hab. n. med. Wojciech Leppert
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa wielkopolskiego; Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 

Dr Dorota Kazimierczak
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa lubuskiego; Hospicjum Domowe Palium
 

Dr n. med. Anna Orońska
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa dolnośląskiego; konsultant Hospicjum Domowego przy Dolnośląskim Centrum Onkologii
 

Dr Daniel Popiel
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa podkarpackiego; Poradnia Leczenia Żywieniowego; Poradnia Leczenia Bólu, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 

Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa śląskiego oraz opolskiego; kierownik Poradni Leczenia Bólu i Poradni Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 

Ks. dr hab. Piotr Aszyk SJ
Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
 

Dr Radosław Czosnowski
Kierownik Oddziału Medycyny Paliatywnej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu
 

Dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
Pracownia Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie; Hospicjum Domowe Księży Marianów w Warszawie
 

Dr n. med. Elwira Góraj
Oddział Medycyny Paliatywnej, Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardiodiagnostyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 

Dr n. med. Marcin Janecki
Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 

Dr Wojciech Jaroszewski
Specjalista medycyny paliatywnej, Kierownik Zespołu Opieki Domowej Domu Sue Ryder w Bydgoszczy; twórca systemu e-opieka (mobilnej wersji dokumentacji medycznej w opiece hospicyjnej i domowej)
 

Dr n. o zdr. Dorota Kilańska, mgr piel.
Przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Zakład Badania i Leczenia Bólu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 

Dr n. med. Leszek Kraj
Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 

Dr Artur Pakosz
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach; dyrektor NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach; Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 

Dr n. med. Jarosław Woroń
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej