Ramowy program konferencji

Scieżka kategorie: 

Archiwum

25.11.2016 (piątek)

8.00–10.00

Rejestracja uczestników

10.00

Rozpoczęcie konferencji

10.05–11.30

Kierunki rozwoju i sposoby finansowania opieki paliatywnej – I cz.
 

  • Mapy potrzeb w zakresie opieki paliatywnej
  • Karta kwalifikacji do opieki paliatywnej
  • Procedury do sumowania
  • Stosowanie opioidów w Polsce

Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Uczestnicy: dr Wiesława Pokropska, mgr Izabela Kaptacz, dr n. med. Tomasz Dzierżanowski, dr n. med. Piotr Jakubów, dr Dorota Kazimierczak, dr Artur Pakosz

11.30–12.00

Przerwa

12.00–13.00

Kierunki rozwoju i sposoby finansowania opieki paliatywnej – II cz. z udziałem zaproszonych gości i dziennikarzy

Prowadzący: red. Henryk Szrubarz (Polskie Radio)

13.00–13.45

Przerwa – poczęstunek

13.45–14.15

Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwór – wyzwania i nowe możliwości terapeutyczne dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska (wykład sponsorowany Stada)

14.15–15.45

Indywidualizacja leczenia bólu – szczególne grupy pacjentów

Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Pacjent w wieku podeszłym – dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska

Pacjent z niewydolnością nerek – dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska

Pacjent z zaburzeniami połykania, niewydolnością wątroby oraz innymi schorzeniami przewodu pokarmowego – dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

Pacjent z chorobami układu oddechowego i krążenia – dr n. med. Piotr Jakubów

Pacjent z dużą ilością dodatkowych schorzeń – dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

Pacjent uzależniony – dr n. med. Marcin Janecki

15.45–16.00

Przerwa

16.00–16.20

Ból przebijający – jak wśród wielu fentanyli przezśluzówkowych dobrać właściwy dr n. med. Elwira Góraj (wykład sponsorowany Molteni)

16.20–17.40

Pozarejestracyjne stosowanie leków w medycynie paliatywnej

Prowadzący: dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

Uczestnicy: dr n. med. Anna Orońska, dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, dr Radosław Czosnowski, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

17.40–19.00

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

20.00

Kolacja

26.11.2016 (sobota)

8.309.30 Rotacja opioidów – dr n. med. Jarosław Woroń (warsztat sponsorowany Mundipharma)
9.30–10.40

Problemy etyczne i wyzwania w medycynie paliatywnej. Sedacja, eutanazja.

Prowadzący: dr n. med. Anna Orońska
Uczestnicy: ks. dr hab. Piotr Aszyk SJ, dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

10.4011.00 Przerwa
11.00–11.25 Skuteczność, tolerancja i jakość życia jako cel postępowania przeciwbólowego u pacjenta z chorobą nowotworową – dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz (wykład sponsorowany Mundipharma)
11.2511.50 Opioidy w leczeniu bólu u pacjenta w trakcie chemioterapii – dr n. med. Leszek Kraj (wykład sponsorowany Teva)
11.5012.05 Przerwa
12.05–13.05

Leczenie żywieniowe w medycynie paliatywnej; zasady włączenia i zaprzestania

Prowadzący: dr hab. n. med. Wojciech Leppert
Uczestnicy: dr n. med. Elwira Góraj, dr Daniel Popiel

13.0515.00

Dokumentacja medyczna w przeddzień wprowadzenia systemu elektronicznego

Prowadzący: dr Radosław Czosnowski
Uczestnicy: dr Wiesława Pokropska, mgr Izabela Kaptacz, dr n. o zdr. Dorota Kilańska, dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr Artur Pakosz, dr Wojciech Jaroszewski

15.00

Zakończenie konferencji