Forum Medycyny Paliatywnej 2016

Scieżka kategorie: 

Archiwum

Forum Medycyny Paliatywnej odbyło się w dniach 25-26 listopada 2016 w hotelu Novotel Centrum, wzięło w nim udział w nim 200 uczestników, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliło się 22 wykładowców.

Dwudniowa konferencja składała się z paneli dyskusyjnych, podczas których poruszone zostały tematy pilne i szczególnie ważne, w tym: mapy potrzeb w zakresie opieki paliatywnej, indywidualizacja leczenia bólu – terapia bólu u szczególnych grup pacjentów (m.in. tych z dużą liczbą dodatkowych schorzeń, z zaburzeniami połykania czy uzależnionych), leczenie żywieniowe w medycynie paliatywnej, powszechna opioidofobia, pozarejestracyjne stosowanie leków oraz problemy natury etycznej – sedacja i eutanazja.

W trakcie Forum odbyła się debata otwarta dla mediów, w której udział wzięli m.in.: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej i kierownik merytoryczny Forum Medycyny Paliatywnej 2016, dr Wiesława Pokropska – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, a także dr Krzysztof Łanda – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Gabriela Sujkowska – Dyrektor Wydziału taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Krystyna Łakomska – Kierownik Sekcji opieki długoterminowej, paliatywnej, hospicyjnej i zaopatrzenia w wyroby medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia, Marek Woch – pełnomocnik prezesa NFZ ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej oraz przedstawiciel pacjentów Jacek Gugulski z Obywatelskiego Porozumienia na Rzecz Medycyny Paliatywnej i dr n. med. Tomasz Dzierżanowski z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie i Hospicjum Domowego Księży Marianów w Warszawie. Spotkanie prowadził red. Henryk Szrubarz z Polskiego Radia.

Organizator Forum Medycyny Paliatywnej 2016, Karpeno Prime PR Solution, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom spotkania – za każdy głos w dyskusji, która była cenną okazją do wymiany doświadczeń w obszarze medycyny paliatywnej, a także wykładowcom – autorytetom w dziedzinie opieki paliatywnej – za zaangażowanie i wkład merytoryczny, który zapewnił wysoki poziom konferencji oraz partnerom handlowym – za wsparcie, bez którego spotkanie nie mogłoby się odbyć.

Od ponad dwóch lat aktywnie wspieramy środowisko związane z medycyną paliatywną, poprzez organizację licznych konferencji i szkoleń w całej Polsce. Podejmowane przez nas działania mają na celu zwrócenie uwagi na problemy szczególnie ważne, a tak często pomijane. Chcemy wspólnie dążyć do poprawy sytuacji pacjentów i ich rodzin, a także lekarzy oraz personelu medycznego.

Cieszymy się z wyrazów wdzięczności za organizację konferencji na wysokim poziomie merytorycznym oraz podjęcie tematów, które do tej pory nie były omawiane. Każdy głos jest dla nas bezcenny i pokazuje nam owoce naszej pracy. Państwa zadowolenie z uczestnictwa w Forum daje nam ogromną satysfakcję oraz pokazuje, że podążamy we właściwym kierunku. Mamy nadzieję, że wnioski płynące z konferencji przyczynią się do poprawy sytuacji opieki paliatywnej, a zadeklarowane przez decydentów obietnice zmian systemowych dotyczących finansowania i limitowania świadczeń wejdą w życie w najbliższym czasie.

Karolina Pokorowska

Przedstawiciel organizatora